Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Thoáng qua Báo Lỗi

Ca sỹ: |

559,813 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Thoáng qua

Lần 1Một đàn chim đang tung tăng bay / lướt hăng say qua muôn mây.Mặt trời cũng đang dần lên /chờ ngày nắng không / mây.Rồi lặng nghe không gian quanh đây / vẫn như đang thiếu vắng ai.Một hình bóng đã từng phai như còn mãi.Để rồi anh nhận ra/ hình bóng em như đang dần quaVụt tay với nhưng chỉ là mây khói.ĐkMột lần nữa nước mắt muốn nhói tim đau ai /khi em đã cứ sẽ đi bên ai.Lòng anh muốn níu kéo / lê những bước dài .Mong một ngày mai / em sẽ hiểu chỉ mỗi anh yêu emMong đôi ta một giấc mơ ềm đềm / sẽ chẳng mong cầu thêm.Dẫu đó chỉ là một giấc mơ / khi anh thuộc về em.Lần 2Một đàn chim đang tung tăng bay / lướt hăng say qua muôn mây.Mặt trời cũng đang dần lên chờ ngày nắng không / mây.Rồi lặng nghe không gian quanh đây như đang thiếu vắng ai.Một hình bóng đã từng phai như còn mãi.Để rồi anh nhận ra/ hình bóng em như đang dần quaVụt tay với nhưng chỉ là mây khói.ĐkMột lần nữa nước mắt muốn nhói tim đau aiKhi em đã cứ sẽ đi bên ai/ lòng anh muốn níu kéo lê những bước dài .Mong một ngày mai /em sẽ hiểu chỉ mỗi anh yêu em.Mong đôi ta một giấc mơ ềm đềm/ sẽ chẳng mong cầu thêm.Dẫu đó chỉ là một giấc mơ /khi anh thuộc về em.KếtNgồi nhìn mây làn mây gió hiu hiu hát vu vơ một khúc ca.Mãi luôn mong em bên mình.Ngày chẳng còn u mêHô hô …..ôĐkMột lần nữa nước mắt muốn nhói tim đau ai.Khi em đã cứ sẽ đi bên ai/ lòng anh muốn níu kéo lê những bước dài .Mong một ngày mai /em sẽ hiểu chỉ mỗi anh yêu em.Mong đôi ta một giấc mơ ềm đềm / sẽ chẳng mong cầu thêm.Dẫu đó chỉ là một giấc mơ / khi anh thuộc về em.

Các bài hát khác