Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Nhac Che 3 Báo Lỗi

1,016,635 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Nhac Che 3

Có chi xui nàm trên ván gỗ

Có anh xui nằm kế chị xui

Tình xui gia ai nói kệ cha

Nếu chị không la là tui bụp chị rồi

***

Ê..........bà bán rượu ngon

Bà đông cho con cái rượu ngon ngon

Sáng mai con trả tiền

***

Ê...........nhớ mung 2 tết

Tiền anh cũng hết tiền em cũng hết

Hai đứa khóc hu hu

Nhìn trong lu thấy lu không còn gạo

***

Một lon gạo là hai trăm đồng

1000 là được năm lon

Tính tới tính lui,tiền em cũng hết tiền em cũng hết

Thì giờ này em bán bia ôm.

***

Cánh cửa sắt-ngăn dòng tuổi trẻ

Nghịc cảnh đời ai hiểu cho ai

Điếu thuốc tàn tui mồi thêm điếu nửa

Đồ của em là đồ bỏ của anh

***

Tình nồng tôi mên mông

Các bài hát khác