Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Gia Đình Phép Thuật 2 Báo Lỗi

113,778 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Gia Đình Phép Thuật 2

Nơi thế giới loài người
Được sống với bao điều lạ
Nơi thế giới loài người
Từng ngày đầy chuyện buồn vui
Nơi thế giới loài người
Nước mắt rất có thể là vui mừng
Và đôi khi buồn lắm
Nụ cười luôn có sẵn trên môi
Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi
Làm sao biết hết được loài người
Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi
Làm sao biết hết được loài người
Cho tôi thấy được một lần
Cùng loài người là bạn hiền quanh tôi
Cho tôi thấy được một lần
Cùng loài người làm bạn hiền yên vui
Cho tôi thấy được một lần
Cùng loài người là bạn hiền quanh tôi
Cho tôi thấy được một lần
Cùng loài người làm bạn hiền yên vui