Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Gia Đình Phép Thuật 3 Báo Lỗi

146,654 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Gia Đình Phép Thuật 3

Tin nhắn tin nhắn,bay thật nhanh đi vào ngàn năm ánh sáng.Tin nhắn tin nhắn , mang lời tôi đi về quê nhà.
Mang đến mang đến những gì mà tôi vừa mới biết.
Ở thế giới xa xôi tôi vẫn thấy muôn điều lạ kỳ (x2).
Đi thật xa. Đi thật nhanh.