Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Tim lai - remix (khong loi) Báo Lỗi

Sáng Tác: DJ

97,105 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Tim lai - remix (khong loi)

Chẳng muốn nghe gì

Chẳng muốn nhìn khác

Đôi mắt luôn tìm...tìm về

Người nhếch môi cười

Người như nụ hồng

Người khóc trong lòng

Hết rồi...

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người

để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa rồi.


Ngồi đếm sao tàn

Ngày ấy đừng đến

Đừng đến vội vàng...hết rồi

Ngồi xuống đây bạn

Cạn chén rượu kia

Cạn hết đêm ngày...hết rồi

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa rồi...
Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa...

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa...

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa rồi...nữa rồi...nữa rối ôi ôi ôi...