Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát SIMP Squirrels In My Pants - Phineas and Ferb Báo Lỗi

71,702 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát SIMP Squirrels In My Pants - Phineas and Ferb

there squirrels in my pants
tell my what making you jump like that
s-i-m-p squirrels in the pants
and got no chiken and got no rat
s-i-m-p squirrels in my pants
s to the i to the m to the p
maybe you can be moving like my
step right over whatch my putt it down
s to the i to the m to the p
step right over whatch my putt it down
s to the i to the m to the p
who was backyoard watering you plants