Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Tình Xưa Nghĩa Cũ 1 Báo Lỗi

Ca sỹ: |

96,012 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Tình Xưa Nghĩa Cũ 1

Đời bể dâu ai biết sao ngày mai
Tình mới đây nhưng vội phai
Đời phù du tay trắng hay sang giàu
rồi sẽ đi về đâu?


Người đi ta còn đây
nhìn quanh thế gian đổi dời
Trời đất vẫn ngàn năm
Hận làm chi tất cả rồi cũng đi


Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây
đừng nói chi ân tình xưa
Người giàu sang quên mất khi cơ hàn
Tình nghĩa thâm sâu vùi mau


Lòng quặn đau thế nhân xa rồi
Sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi


Tình là máu xương máu rơi vì nhau
mình khóc nhau khi biệt ly
Người giờ đây vui sướng hay ưu sầu
Người có ôn lại ngày xưa


Lệ lại tuôn nhắc chi thêm buồn
Mai ta sẽ ra đi nơi ngàn phương…