Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Buồn Buồn Nhớ Nhớ Thương Thương Báo Lỗi

Ca sỹ: |

57,063 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Buồn Buồn Nhớ Nhớ Thương Thương

buon buon nho nho thuong thuong
chieu ve khe vik ten e
va roi cu the trog tim bog hih e
roi ngay thag thag troi wa
va nguoi van mai xa xa
chi con khoanh khac chia tay trog ngay mua


chia tay trog mua nuoc mat
chia tay con tim heo hat
nhin e way lug di ko noi j
lag trog theo bog e dan xa
chia tay trog mua buot ja
con tim a nhu hoa da
cam tren tay mon wa
ma khi xua ta tag nhau