Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Trong Tình Yêu Người Ta Nói Báo Lỗi

Ca sỹ: |

79,753 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Trong Tình Yêu Người Ta Nói

Trong tình yêu người ta vẫn nói.

Khi yêu ai đừng yêu quá thật lòng.

Trong tình yêu người ta vẫn khuyên, khi yêu ai đừng nên đắm đuối.

Trong tình yêu người ta cứ nói. Khi tin ai đừng yêu quá thật tình.

Trong tình yêu người ta cứ khuyên, khi yêu ai đừng nên đắm say.

Vậy mà sao vẫn yêu vậy mà sao vẫn tin dù cho người đã dối gian tình tôi.

Tình dù phải có lúc xé nát đớn đau con tim mù lòa.

Cuộc tình đó đã trót đắm đuối, giờ xót xa khi con tim em không cần anh.

Mong cho con tim em thời gian sẽ hiểu được lòng anh.

Dù xót xa dù đớn đau nhưng anh vẫn hoài yêu.

Các bài hát khác