Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Thằng Tàu Lai Báo Lỗi

Ca sỹ: |

397,329 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Thằng Tàu Lai

Thằng bạn mình mẹ người Hoa bố nó ta.

Thằng tàu lai rất bô trai.

Nhớ lúc đó hai thằng chơi thân nhất vùng.

Đi đâu cũng đều, áo quần giống nhau.


Và còn người chị người gì đâu mà dễ thương.

Người thì cao...dáng thanh cao.

Nhớ lúc đó tôi thường hay đến nhà.

Tôi chỉ mong được thấy chị thôi.


Và từng ngày tôi cứ đến chơi nhà,

thằng Tàu lai tôi ở đến mai.

Có lúc cả ba cùng chơi năm mười.

Tôi chỉ mong được thấy chị thôi....


Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu.

Tình tôi như trẻ thơ, không biết ngày mai.

Và rồi tối tối một mình tôi nhớ thương.

Tình yêu như con tim không bảo mà khóc....


Rồi một ngày một ngày tôi đến chơi.

Thằng Tàu lai nó nói tôi hay.

Thỏa ước chưa xong mà chị đi lấy chồng.

Tôi thấy như trời đất cuồng quay.


Dần một thời gian tôi chẳng muốn sang nhà,

thằng Tàu lai nó đến thăm tôi.

Nó nói với tôi chị đi mất rồi.

Hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau


Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu.

Tình tôi như trẻ thơ, không biết ngày mai.

Và rồi tối tối một mình tôi nhớ thương.

Tình yêu như con tim không bảo mà khóc....

Đau đau thật đau