Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Vực Sâu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Tuấn Khanh

58,809 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Vực Sâu

Đâu đó... Đâu đó... là vực sâu

Đâu đó... Đâu đó... nghẹn nỗi sầu

Đâu đó... Đâu đó... là tình yêu

Đâu đó... Đâu đó... Còn cô liêu

Đâu đó... Đâu đó... là mộng mơ

Đâu đó... Đâu đó... mãi đợi chờ

Đâu đó... Đâu đó...là niềm đau

Đâu đó... Đâu đó... mình yêu nhau


Lắng nghe tiếng sóng Xô,

Rồi ước mơ vể một bến bờ,

Welcome to Yeucahat.com

Vẫn còn đầy khác khao,

Môi cười say xưa.


Cứ hãy yêu người dù biết người là vực sâu !

Cứ hãy yêu đời dù biết đời còn bể dâu !