Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Phép Lạ Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Tuấn Khanh

252,518 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Phép Lạ

Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh

Rồi một mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua

Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng

Tiếng hát ai nghe như chiêm bao

Nhắc tôi những dấu yêu hư hao

Trả lại tôi vàng son đã khép

Trả lại tôi tình xanh đã hết


Nếu như được phép lạ

Tôi sẽ thôi yêu người

Những năm dài tháng hạ

Nước mắt thấm mộng cay

Nếu như được phép lạ,

Đời tôi đã không như đá cuội

Thấy thương mình tựa trẻ dại

Muốn cất tiếng thở dài