Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Vì Đâu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: An Hiếu

144,625 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Vì Đâu

Bay về đâu, hỡi con chim lạc đàn

Đi về đâu, hỡi con thú lạc bầy

Những con suối đã ko còn ca hát

Cánh rừng xanh đã ko còn bóng mát


Bão lũ khét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai 4 mùa vì ai

Bão lũ khét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai 4 mùa vì ai

Vì đâu... Vì ai... Vì ai...


Loài người đã phá tan rừng cây

Để muôn loài ko còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đêm


Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng thiên nhiên kiu gào... giận dữ


Loài người đã phá tan rừng cây

Để muôn loài ko còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đêm

Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng muôn người gọi ta... oán giận


Có hay chăng trái đất buồn

Có hay chăng với mỗi người

Ngày tương lai là những ngày hôm nay