Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Đôi Mắt Pleiku Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Nguyễn Cường

1,130,190 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đôi Mắt Pleiku

Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.

Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.

Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,

Có dòng Sê San trong đôi mắt em,

Có hương rượu cần say men, say men,

Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.


Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.

Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.

Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,

Có dòng Sê San trong đôi mắt em,

Có hương rượu cần say men, say men,

Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.
Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.

Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.

Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,

Có dòng Sê San trong đôi mắt em,

Có hương rượu cần say men, say men,

Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.


Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.

Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.