Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Nỗi Niềm Tha Hương Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Huy Phương

63,575 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Nỗi Niềm Tha Hương

Anh về đâu quê hương mình sao anh nỡ lìa bỏ ra đi

Bỏ mãnh

vườn, bỏ con đê làng quê mến thương

Anh bỏ sao đành

Em về đâu nơi quê nhà,

thương nhớ người biền biệt phương xa

Để mái trường đàn em thơ ngày đêm ngóng

chờ

Em bỏ sao đành

Lìa bỏ quê hương, xa bạn xa bè

Xa biệt phố phường,

xa quê hương xa cả người thương

Ơi người ơi nơi phương trời chim xa rừng lạc

bầy kêu thương

Người xa người để con sông còn thương nhớ buồn

Bao nỗi oan

trường

Nghìn trùng phương xa đất lạ xứ người

Mang cả nỗi niềm quê hương ơi

sao nặng tình thương