Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Khi Đã Yêu Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Phượng Linh

44,648 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Khi Đã Yêu

Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều

Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui

Mơ vành môi thơm ngát hương đời

Tình kia phong kín mây trôi

Khi yêu riêng một người thôi


Khi đã yêu thì lo sợ nhiều

Lo chiều thu nắng nhạt màu tươi

Lo niềm yêu chưa thắm tim người

Tình kia thêm vỡ tan thôi

Nên đêm hoen lệ đầy vơi.


Chớ nói tình yêu,

Bằng chót lưỡi đầu môi,

Bằng khoé mắt xa vời

Thì dẫu sau này nên câu luyến ái,

Ân tình còn vương mãi mãi.

Hương thề trọn kiếp không phai.


Bao ước mơ còn trong đợi chờ

Cho nghìn sau nối lại nghìn xưa

Cho nguồn yêu dâng đến tim người

Ngày vui hai đứa chung đôi

Khi yêu, yêu một người thôi

Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều

Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui

Mơ vành môi thơm ngát hương đời

Tình kia phong kín mây trôi

Khi yêu riêng một người thôi


Khi đã yêu thì lo sợ nhiều

Lo chiều thu nắng nhạt màu tươi

Lo niềm yêu chưa thắm tim người

Tình kia thêm vỡ tan thôi

Nên đêm hoen lệ đầy vơi.


Chớ nói tình yêu,

Bằng chót lưỡi đầu môi,

Bằng khoé mắt xa vời

Thì dẫu sau này nên câu luyến ái,

Ân tình còn vương mãi mãi.

Hương thề trọn kiếp không phai.


Bao ước mơ còn trong đợi chờ

Cho nghìn sau nối lại nghìn xưa

Cho nguồn yêu dâng đến tim người

Ngày vui hai đứa chung đôi

Khi yêu, yêu một người thôi