Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Like A Dream (Inst.) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

13,191 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Like A Dream (Inst.)

나만 홀로 느낀 황홀함일까

그저 바라보는 시선이 무거워

맴도는 발걸음

여전히 네가 보고 싶어

i need your mind

I remember 차가웠던 그 날

자꾸 떨리는 내 가슴이 혼자 울까봐

눈을뜨면 희미해져버릴 꿈처럼 놔줘

그게 아니면 곁에있어줘

무거워진 어깰 내게 보이며

미워하지도 못하게 막아선 너

따갑게 스치는 새벽에

네가 보고 싶어

i need your mind

I remember 차가웠던 그 날

자꾸 떨리는 내 가슴이 혼자 울까봐

눈을뜨면 희미해져버릴 꿈처럼 놔줘

그게 아니면 곁에있어줘

울어서 좋을게 없는데

깊게 새긴 흔적이 서러워

혹시 몰라 그대가올까 봐

I remember 슬퍼보였던 날

자꾸 떨리는 내 어깨를 네가 볼까봐

눈을뜨면 희미해져버릴 꿈처럼 놔줘

그게 아니면 곁에있어줘 지금