Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Vô Tư Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Khắc Anh

5,242,522 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Vô Tư

Vì đã có những lúc anh ghét cuộc sống

Nhiều lần định tổn thương bản thân

Không cho bất kì ai tới gần

Ngày tháng đó có lẽ với anh là những

Kỉ niệm buồn mà anh muốn quên

Chẳng muốn nghĩ chỉ một lần

Rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi

Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi

Chỉ là không yêu thương thôi

Sao nước mắt phải rơi

Đừng buồn em ơi anh tin

Đau thương sẽ đi qua mau

Mưa lâu rồi trời cũng nắng

Hãy cứ vui lên để cho tâm em an nhiên

Cầu vồng sẽ đến

Cơn mưa kia kết thúc nhanh thôi

Em sẽ yên bình khi ngày mai nắng lên

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai nở

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai tàn

Ngày tháng đó có lẽ với anh là những

Kỉ niệm buồn mà anh muốn quên

Chẳng muốn nghĩ chỉ một lần

Rồi thời gian sẽ khiến em nhận ra

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi

Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi

Chỉ là không yêu thương thôi

Sao nước mắt phải rơi

Đừng buồn em ơi anh tin

Đau thương sẽ đi qua mau

Mưa lâu rồi trời cũng nắng

Hãy cứ vui lên để cho tâm em an nhiên

Cầu vồng sẽ đến

Cơn mưa kia kết thúc nhanh thôi

Em sẽ yên bình khi ngày mai nắng lên

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai nở

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai tàn

Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi

Chỉ là không yêu thương thôi

Sao nước mắt phải rơi

Đừng buồn em ơi anh tin

Đau thương sẽ đi qua mau

Mưa lâu rồi trời cũng nắng

Hãy cứ vui lên để cho tâm em an nhiên

Cầu vồng sẽ đến

Cơn mưa kia kết thúc nhanh thôi

Em sẽ yên bình khi ngày mai nắng lên

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai nở

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai tàn

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai nở

Này em ơi

Em hãy sống tựa như đóa hoa

Chẳng vì ai tàn

Các bài hát khác