Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Lỡ Yêu Người Đậm Sâu (BLUE REMIX) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Nhạc Hoa Lời Việt

368 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Lỡ Yêu Người Đậm Sâu (BLUE REMIX)

Cánh hoa tàn tình tan

Và em bay theo gió ngàn

Giật mình bàng hoàng

Trái ngang phũ phàng

Lỡ yêu người đậm sâu

Giờ mất đi sẽ sầu

Sợi tình đầu

Hòa cùng nỗi đau úa màu

Cánh hoa tàn tình tan

Và em bay theo gió ngàn

Người đành vội vàng chẳng từ biệt

Ngỡ như là mộng mơ

Vì thức giấc trăng đã mờ

Tình là đợi chờ uống say nằm mơ

Em gặp anh gió thu mơ màng

Nụ cười tươi như là nắng vàng

Cành hồng tình yêu anh dành tặng em

Mấy thu rồi

Cành hồng đến nay héo mòn

Cánh hoa tàn tình tan

Và em bay theo gió ngàn

Giật mình bàng hoàng

Trái ngang phũ phàng

Lỡ yêu người đậm sâu

Giờ mất đi sẽ sầu

Sợi tình đầu

Hòa cùng nỗi đau úa màu

Cánh hoa tàn tình tan

Và em bay theo gió ngàn

Người đành vội vàng chẳng từ biệt

Ngỡ như là mộng mơ

Vì thức giấc trăng đã mờ

Tình là đợi chờ uống say nằm mơ

Em gặp anh gió thu mơ màng

Nụ cười tươi như là nắng vàng

Cành hồng tình yêu anh dành tặng em

Mấy thu rồi

Cành hồng đến nay héo mòn

Cánh hoa tàn tình tan

Và em bay theo gió ngàn

Giật mình bàng hoàng

Trái ngang phũ phàng

Lỡ yêu người đậm sâu

Giờ mất đi sẽ sầu

Sợi tình đầu

Hòa cùng nỗi đau úa màu

Cánh hoa tàn tình tan

Và em bay theo gió ngàn

Người đành vội vàng chẳng từ biệt

Ngỡ như là mộng mơ

Vì thức giấc trăng đã mờ

Tình là đợi chờ uống say nằm mơ

Các bài hát khác