Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát See Tình - Cucak Remix (Cukak Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: DTAP

763 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát See Tình - Cucak Remix (Cukak Remix)

Uầy uầy uây uây

Sao mới gặp lần đầu

Mà đầu mình quay quay

Anh ơi anh à

Anh bỏ bùa gì

Mà lại làm em yêu

Uầy uầy uây uây

Sao mới gặp lần đầu

Mà đầu mình quay quay

Anh ơi anh à

Anh bỏ bùa gì

Mà lại làm em yêu vậy

Bae bae bae bae

Em nói từ đầu baby can you stay

Mai đi coi ngày

Xem cưới ngày nào

Thì nhà mình đông con vậy

Nếu như một câu nói

Có thể khiến anh vui

Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng

Để anh cười

Nếu em làm như thế

Trông em có hâm không

Điên điên điên lắm

Đem ngay vô nhà thương

Đem ngay vô nhà thương

Đem ngay vô nhà anh để thương

Giây phút em gặp anh là

Em biết em see tình

Tình tình tình tang tang tính tang

Tình tình tình tang tang tang

Giây phút em gặp anh là

Em biết em see tình

Tình đừng tình toan toan tính toan

Tình mình tình tan tan tan tình

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao

Tới đâu thì tới, tới đâu thì tới

Em cũng chẳng biết tới đâu

Nếu yêu là khó

Không yêu cũng khó

Em cũng chẳng biết thế nào

Hôm nay tia cực tím

Xuyên qua trời đêm

Anh như tia cực hiếm

Xuyên ngay vào tim

Ấy ấy ấy chết em rồi

Ấy ấy chết thật thôi

Nếu như một câu nói

Có thể khiến anh vui

Nói thêm một câu nữa

Có khi khiến anh buồn

Nếu em làm như thế

Trông em có hâm không

Điên điên điên lắm

Đem ngay vô nhà thương

Đem ngay vô nhà thương

Đem ngay vô nhà anh để thương

Giây phút em gặp anh là

Em biết em see tình

Tình tình tình tang tang tính tang

Tình tình tình tang tang tang

Giây phút em gặp anh là

Em biết em see tình

Tình đừng tình toan toan tính toan

Tình mình tình tan tan tan tình

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao

Các bài hát khác