Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Đố Anh Đoán Được Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Phúc Du

213,580 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đố Anh Đoán Được

Đố anh đoán được

Mây này, sương này, long và lanh

Đố anh đoán được em đang nơi nào

Món quà ngon lành đang chờ anh

Đã bóc sẵn chỉ đợi ai bơi vào

Ướt này, ấm này, ôi giồi ôi

Ểnh ương là không đâu hơn được

Chỗ này đi vào chầm chậm thôi

Cẩn thận đấy vì nó luôn trơn trượt

Yêu vào lại nuông chiều

Sợ ta gặp nhau hơi nhiều

Lỡ đâu lại chán nhau

Chắc có lẽ anh nên slow down

Muốn anh phải nhớ em

Ngay cả khi bên cạnh

Hay mình cùng trốn tìm

Em biến mất bắt anh đi tìm

Em ở đây đây đây đây này

Đừng bắt bắt bắt bắt em chờ thêm

Đố anh đoán được

Mà sao tìm lâu lâu lâu lâu vậy

Gần lắm lắm lắm lắm này, tìm ngay

Đố anh đoán được

Nơi này có nhiều ánh sáng

Nhưng đấy không phải lý do nó có rèm

Nơi này rất là dễ đoán

Gợi ý ở trần thì không chỉ có đèn

Đừng có xa cách em nữa

Sói đâu đến đây thật mau

Không hề có gì chen giữa

Như là rượu ngon ta cùng ngâm thật lâu

Em ở đây đây đây đây này

Đừng bắt bắt bắt bắt em chờ thêm

Đố anh đoán được

Mà sao tìm lâu lâu lâu lâu vậy

Gần lắm lắm lắm lắm này, tìm ngay

Đố anh đoán được

Nhanh chân lên đi anh

Không nên bối rối

Ngay đây, ngay đây thôi

Anh mau mau tới

A o e i ơ có một âm ớ

Thông minh lên đi anh

Không là bỏ lỡ

Em ở đây đây đây đây này

Đừng bắt bắt bắt bắt em chờ thêm

Đố anh đoán được

Mà sao tìm lâu lâu lâu lâu vậy

Gần lắm lắm lắm lắm này, tìm ngay

Đố anh đoán được

A o e i ơ có một âm ớ

Thông minh lên đi

Đố anh đoán được

Các bài hát khác