Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Đế Vương (Cover) (Ciray Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Đình Dũng

10,715,827 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đế Vương (Cover) (Ciray Remix)

Một bậc quân vương

Mang trong con tim hình hài đất nước

Ngỡ như dân an

Ta sẽ chẳng bao giờ buồn

Nào ngờ một hôm

Ngao du nhân gian chạm một ánh mắt

Khiến cho ta say ta mê

Như chốn thiên đường

Trời cao như đang trêu ngươi thân ta

Khi bông hoa ấy

Trót mang con tim

Trao cho một nam nhân thường

Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm

Hồi về cung cấm

Khiến em luôn luôn bên ta

Mãi mãi không buông

Mà nào ngờ đâu

Thân em nơi đây tâm trí nơi nào

Nhìn về quê hương

Em ôm tương tư nặng lòng biết bao

Một người nam nhân không vinh không hoa

Mà có lẽ nào

Người lại yêu thương quan tâm hơn ta

Một đế vương sao

Giọt lệ quân vương

Không khi nao rơi khi nước chưa tàn

Mà tình chưa yên

Nên vương trên mi giọt buồn chứa chan

Đành lòng buông tay

Cho em ra đi với mối tình vàng

Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong

Nhưng tim nát tan

Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong

Nhưng tim nát tan

Một bậc quân vương

Mang trong con tim hình hài đất nước

Ngỡ như dân an

Ta sẽ chẳng bao giờ buồn

Nào ngờ một hôm

Ngao du nhân gian chạm một ánh mắt

Khiến cho ta say ta mê

Như chốn thiên đường

Trời cao như đang trêu ngươi thân ta

Khi bông hoa ấy

Trót mang con tim

Trao cho một nam nhân thường

Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm

Hồi về cung cấm

Khiến em luôn luôn bên ta

Mãi mãi không buông

Mà nào ngờ đâu

Thân em nơi đây tâm trí nơi nào

Nhìn về quê hương

Em ôm tương tư nặng lòng biết bao

Một người nam nhân không vinh không hoa

Mà có lẽ nào

Người lại yêu thương quan tâm hơn ta

Một đế vương sao

Giọt lệ quân vương

Không khi nao rơi khi nước chưa tàn

Mà tình chưa yên

Nên vương trên mi giọt buồn chứa chan

Đành lòng buông tay

Cho em ra đi với mối tình vàng

Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong

Nhưng tim nát tan

Mà nào ngờ đâu

Thân em nơi đây tâm trí nơi nào

Nhìn về quê hương

Em ôm tương tư nặng lòng biết bao

Một người nam nhân không vinh không hoa

Mà có lẽ nào

Người lại yêu thương quan tâm hơn ta

Một đế vương sao

Giọt lệ quân vương

Không khi nao rơi khi nước chưa tàn

Mà tình chưa yên

Nên vương trên mi giọt buồn chứa chan

Đành lòng buông tay

Cho em ra đi với mối tình vàng

Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong

Nhưng tim nát tan

Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong

Nhưng tim nát tan

Các bài hát khác