Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Hạnh Phúc Không Thể Mua Bằng Tiền Và Vàng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Trần Nghiệp Hoàng

1,292,574 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Hạnh Phúc Không Thể Mua Bằng Tiền Và Vàng

Hạnh Phúc Không Thể Mua Bằng Tiền Và vàng

Sáng tác: Tần nghiệp hoàng

Hạng phúc của chúng ta không thể mua bằng tiền hay vàng

Hạnh phúc phải tự trái tim thật lòng

Anh không hờn em và anh cũng không trách em

Chỉ tại vì anh đã không nhận ra sơm hơn

Vì tất cả niềm đâu cũng do anh chuộc lấy thôi

Giờ quên đi để trái tim bớt sâu

Qua bao niêm đau ngày mai anh sẽ tốt hơn

Và anh sẽ không yêu lầm nữa

Đả qua bao nhiêu lần , nhìn em vui với ai ngoài kia đó

Anh phải làm sao khi thấy em như vậy vì sao em quá vô tình với anh

Anh chỉ muốn em thật lòng, ma sao tất cả chỉ là dối gian

Gời anh phai quên dĩ vãng không mong đợi

Gời anh pải quên nỗi đâu.

Hạng phúc của chúng ta không thể mua bằng tiền hay vàng

Hạnh phúc phải tự trái tim thật lòng

Anh không hờn em và anh cũng không trách em

Chỉ tại vì anh đã không nhận ra sơm hơn

Vì tất cả niềm đâu cũng do anh chuộc lấy thôi

Giờ quên đi để trái tim bớt sâu

Qua bao niêm đau ngày mai anh sẽ tốt hơn

Và anh sẽ không yêu lầm nữa