Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Without U Báo Lỗi

Ca sỹ: |

5,282 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Without U

1. Without UComposed and Arranged by Natascha Hagen, Martin Frianer, Stefan de CzarnceLyrics by 김태성Original Publisher: Iconic Sounds자신 없이 거울 보던 내가 이젠 더 이상 아냐요즘 들어 친구들이 말해 소개팅 좀 하자고(필요 없어 관심 없어) 너 하나만 맘에 들어(난 너에게 친구일 뿐) 난 그게 아닌데Without U 재미 없어, 의미 없어 나에겐With U 다른 것은 필요 없어 나에겐이런 날 여자로도 넌 안보니까 난 답답하잖아Without U 숨이 막혀 미치겠어 나 혼자So take me back갑자기 나오라고 전화해서 내심 기대했었어급히 나간 자린 황당했어 친구를 소개한대서(필요 없어 관심 없어) 너에게만 관심 있어(친구로만 나를 대해) 난 그게 아닌데Without U 재미 없어, 의미 없어 나에겐With U 다른 것은 필요 없어 나에겐이런 날 여자로도 넌 안보니까 난 답답하잖아Without U 숨이 막혀 미치겠어 나 혼자언제쯤 너의 마음이 날 보며 설렐 수 있을까화장이 어색하다며 날 놀리는 너가 왜 좋은지..나도 나를 가끔 모르겠어 여자이니까Without U 재미 없어, 의미 없어 나에겐With U 다른 것은 필요 없어 나에겐이런 날 여자로도 넌 안보니까 난 답답하잖아Without U 숨이 막혀 미치겠어 나 혼자So take me backI'm so sick of love songWithout UI'm so sick of love song

Các bài hát khác