Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Lời Bài Hát Hạ Xanh

Làn mây trắng nhẹ bay bay, Trời xanh xanh thế đâu rồi tiếng ve?
Bờ cát trắng nhẹ êm êm, Biển xanh xanh thế đâu rồi dáng em?
Đa đa đá, đa đà đà đá đa....đa đa đá, đa đà đà đá đa
Bờ môi em là cánh hồng rơi, Một cơn mưa tới cho đời thắm tươi
Chiều buồn như một mối sầu chung, Lòng em nghe thoáng tơ chùng chốn xa
Đa đa đá, đa đà đà đá đa....đa đa đá, đa đà đà đá đa
Ô hay loáng thoáng mùa hạ đến rồi Gieo muôn mầm sống cho đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi Nhớ thương nhau đến muôn đời
Ô hay loáng thoáng tình yêu đến rồi cho ta càng thấy yêu đời
Cùng nhau hát bài hát mùa hạ ơi Hãy yêu nhau đến muôn đời
Đời xa xa lắm tôi càng muốn yêu, Đời xa xa lắm tôi càng muốn yêu...

Các bài hát khác