Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Bình Trị Thiên Khói Lửa Báo Lỗi

Ca sỹ: |

5,775 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Bình Trị Thiên Khói Lửa

Hướng về Nam

Ai từng vô sông Hương từng nương Thiên Mụ

Từng ngủ Đập Đa, Văn Xá, Chuồi Nong.


Hướng về Nam

Ai đã vô Đông Hà, đã qua Ngô Xá

Đã đi Bích La, Thuý Ba, Triều Phong.


Hướng về Nam

Ai đã qua đèo Ngang, đã sang Ba Rền

Mến dòng sông Ranh, biết danh lũy Thầy


Giờ đây lửa cháy ngút trời, máu nhuộm đồng xanh

Ôi đau thương điêu tàn.


Hải Lăng mồ chen thôn xóm

Cát trắng ven làng máu hoen

Dân lành yên vui giặc lên tàn sát


Chí Long đồng quê tan tác

Trùng Lâm đường vắng lối không

Xót thương đàn em xác chìm dòng sông


Làng cháy cây héo khô

Đồng nương nồng hơi súng

Xa tắp còn đâu bóng lúa xanh


Nhà thiêu nền trơ đất

Người đi lòng u uất

Sôi cháy máu căm hờn trào dâng.


Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên

Đứng lên ta nguyện giết loài lang sói

Căm thù đây phải trút hết, loài hung tàn phải quét hết

Ta tiến lên giữ lấy nương đồng

Đây Cử Nẫm, kia Câu Nhi, này Ba Long, kia Khe Sanh

Đây bao nơi chôn thây quân thù

Bình Trị Thiên đây lò tranh đấu

Chí công muôn đời lòng đất nước ghi sâu.


Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên

Đứng lên giết quân tham tàn xéo dày thôn xóm

Không ngừng tay quyết chiến đấu, dù gian khổ quyết xông tới

Tay chúng ta giữ vững quê nhà

Cho đàn em cất tiếng hát, cho cánh đồng lúa bát ngát

Cho nơi nơi yên vui chan hoà

Bình Trị Thiên ơi miền thương mến

Có ai xuôi về cho ta nhắn thương yêu