Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Tiễn Đưa Báo Lỗi

Ca sỹ: |

35,266 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Tiễn Đưa

Khi em về chừng nhìn sang đông

Trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh

Khi em về ngồi nghe biển hát

Chều qua nhanh khi em xa anh


Mai em về mình không đưa nhau

Lời cảm ơn xin lại cho người

Một nụ cười ôi! cũng đủ

Mai em về ta không đưa nhau


Làm người ở lại có bao giờ vui

Khi tình nhân không còn đứng chung đôi

Làm người ở lại bao giờ cũng buồn

Như nụ quỳnh hương chẳng còn nghe thơm


Em đi rồi còn chi em ơi

Bao yêu thương cũng theo người rồi

Em xa rồi trời buồn không hát

Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em


Em đi rồi tình ta tan mau

Và tháng năm phai tàn úa nhau

Em xa rồi đường cười đã tắt

Người ở lại có bao giờ vui