Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Thằng Tàu Lai Báo Lỗi

Ca sỹ: |

937,227 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Thằng Tàu Lai

Thằng bạn mình mẹ người Hoa, bố nó ta,
thằng Tàu lai rất bô trai.
Những lúc đó 2 thằng chơi thân nhất vùng,
đi đâu cũng điệu ,áo quần giống nhau .


Và còn người chị ,người gì đâu mà dễ thương,
người thì cao dáng thanh tao.
Nhớ lúc đó tôi thường hay đến nhà,
tôi chỉ mong được thấy chị thôi.


Ok chứ mình!!
Và từng ngày,từng ngày tôi cứ đến chơi nhà thằng Tau lai tôi ở đến mai.
Có lúc cả ba cùng chơi năm mười, tôi chỉ mong được thấy chị thôi .


Oh!! NHư vậy có phải tôi yêu rồi khổông.
Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu ,
tình yêu tôi như trẻ thơ ko biết ngày mai.
Và rồi mỗi tối một mình tôi nhớ thương ,
tình yêu như con tim không bóp mà đau.


Rồi từng ngày ,từng ngày tôi đến chơi nhà,
thằng Tàu lai nó nói tôi hay,
khoá tới nữa xong là chị đi lấy chồng ,
tôi thấy như trời đất cuồng quay.


Giận một thời gian tôi chẳng muốn sang nhà,
thằng Tàu lai nó đến thăm tôi,
nó nói với tôi chị đi mất rồi,
hai đứa đau chỉ biết nhìn nhau .


Đau ! Đau ! Đau !


Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu ,
tình yêu tôi như trẻ thơ ko biết ngày mai.
Và rồi mỗi tối một mình tôi nhớ thương,
tình yêu như con tim không bóp mà đau.
Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu,
tình yêu tôi như trẻ thơ ko biết ngày mai.
Và rồi mỗi tối một mình tôi nhớ thương,
tình yêu như con tim không bóp mà đau .
Đau đau thật đau!