Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Phía Sau Lưng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Nhất Trung

276,603 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Phía Sau Lưng

Người ta nói anh không nghe
Người ta nói anh không tin
Người ta nói anh không hay
Người ta nói anh không biết những gì
Em đang lừa dối, không biết những gì.... về em

Người ta nói anh quá ngu
Người ta nói anh quá khờ
Người ta nói anh quá sai
Người ta nói anh quá tin những lời
Em nói với anh, em nói với biết bào chàng trai

Có những lúc anh không thể hiểu tại vì sao
Lòng anh yêu em nhiều như vậy
Điều trước mắt anh đây vẫn không thể tin
Sự thật đó sao quá đắng cay....

Em đâu chỉ mình anh, em đâu chỉ cần anh
Em đầu chỉ thật lòng muốn ta luôn
Trọn đời bên nhau, có nhau suốt đời
Giông tố vẫn không hề cách xa

Em đâu hiểu lòng anh, em đâu hiểu tình anh
Em đâu hiểu rằng trái tim anh ngừng đập yêu thương
Khóc không nên lời,anh khóc cho duyên mình
Phải chia đôi... từ đây

Anh yêu em nhưng anh không thể vượt qua
rằng trái tim em không cần anh...
Hãy quay về bên anh,về đây người ơi
Vì trái tim anh cần có em.......ooohhh

Các bài hát khác