Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Tạm Biệt Báo Lỗi

Ca sỹ: |

2,711,433 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Tạm Biệt

Giờ chia tay đã đến bạn ơi

mới hôm qua ta còn với nhau

Giờ chia tay đẽ đến bạn ơi

mới hôm qua ta cùng với nhau

Tay trong tay vai sát vai ta chung đường

Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin nhớ

Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỉ niệm

Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách

Và xin nhớ nhau từ đây


Bước trên đường bạn ơi xin nhớ

Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau

Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai

Không bao giờ quên hình bóng nhau

Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc

Môi muốn nói mấp máy không thành câu

Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công

Luôn yêu đời trên đường sắp đi...luôn bình an