Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Đường Tình Song Song Báo Lỗi

Ca sỹ: |

23,076 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Đường Tình Song Song

Ngày hôm qua khi gần nhau hai trái tim còn đậm sâu

Anh và em bước đi trong đêm biển màu

Ngày hôm nay khi cần nhau hai trái tim bỗng nhạt phai

Ta từ đây đã cách xa muôn trùng vây

Giờ chia tay em bước đi trên chuyến phi cơ nào xa
Riêng mình ta đứng trông theo bóng dáng em đang dần mờ khuất

Sau màn mưa hai chúng ta hai trái tim không cùng đi

Thôi từ đây anh và em đi trên hai đường song song.