Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Thanh Sơn

37,417 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Nỗi Buồn Hoa Phượng

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,


Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương


Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,


Phút gần gủi nhau mất rồi


Tạ từ là hết người ơi!


Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,


biết ai còn nhớ đến ân tình xưa


Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,


những chiều hẹn nhau hết rồi,


giờ như nước trôi qua cầụ


Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi


Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,


buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc


Mối u hoài này ai có haỵ


Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,


Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.


Màu hoa phượng thắm như máu con tim,


mỗi lần hè thêm kỷ niệm


Người xưa biết đâu mà tìm