Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Hoa Học Trò Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Hoài An

390,601 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Hoa Học Trò

Về đâu về đâu phượng hỡi,

Màu hoa thắm sắp xa cành.

Giờ đây buồn không người hỡi?

Một màu hoa từng chờ đợi.

Cùng bao muà hoa con nhớ?

Bạn bè đó co nhau hè sang.

Để bây giờ buồn sao sắc hoa thắm vội vàng.


Mai này mỗi đứa một phương trời.

Rồi mai này sóng gió ai biết một cuộc đời.

Mai này có biết được bên người, hỡi ai người có nhớ?

Sân trường ánh nắng nào chưa về.

Người chưa đành xa lối phượng thắm lòng tái tê.

Như là muốn nhấn sâu lắng một ức thề, Với ai chờ mong mãi.


Những cánh hoa học trò xoay tròn

Kìa hồn nhiên trong gió cánh hoa thắm tươi.

Như là thấm thoát thân ái bên người nay mãi xa rồi

Những cánh hoa học trò đi tìm

Và tìm đâu cho thấy tháng năm đã qua

Chỉ là sắc thắm lưu bút tim mình sẽmãi...lung linh