Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 来生缘 / Duyên Kiếp Sau Báo Lỗi

Ca sỹ: |

30,649 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 来生缘 / Duyên Kiếp Sau

寻寻觅觅在无声无息中消逝总是找不到回忆找不到曾被遗忘的真实一生一世的过去你一点一滴的遗弃痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你也许分开不容易也许相亲相爱不可以痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己情深缘浅不得意 你我也知道去珍惜只好等在来生里再踏上彼此故事的开始生生世世在无穷无尽的梦里偶而翻起了日记翻起了你我之间的故事一段一段的回忆回忆已经没有意义痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你也许分开不容易也许相亲相爱不可以痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己情深缘浅不得意 你我也知道去珍惜只好等在来生里再踏上彼此故事的开始生生世世在无穷无尽的梦里偶而翻起了日记翻起了你我之间的故事一段一段的回忆回忆已经没有意义痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你也许分开不容易也许相亲相爱不可以痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己情深缘浅不得意 你我也知道去珍惜只好等在来生里再踏上彼此故事的开始只好等在来生里再踏上彼此故事的开始四川盐亭人才市场电脑培训中心Lrc歌词编辑器提供歌词转换!

Các bài hát khác