Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Không Phải Em Đúng Không? Báo Lỗi

Ca sỹ: |

8,168,058 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Không Phải Em Đúng Không?

Em biết anh yêu cô ta

Giấu em những hôm không về nhà

Giấu em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói

Anh luôn giấu em

Em sẽ đứng im em nhìn

Xem trái tim em sẽ chịu đựng được

Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em...

Và nếu như có một ngày anh không thấy em

Và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh

Anh cố nắm thật chặt đôi tay của em

Cố ôm chầm và anh xin lỗi em

Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy

Sẽ không phải là em, mà là cô ấy

Em không phải là người đi đến cuối cùng

Sẽ không phải là em đúng không...

Anh

Em biết anh yêu cô ta

Giấu em những hôm không về nhà,

Giấu em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói

Anh luôn giấu em

Em sẽ đứng im em nhìn

Xem trái tim em sẽ chịu đựng được

Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em...

Và nếu như có một ngày anh không thấy em

Và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh

Anh cố nắm thật chặt đôi tay của em

Cố ôm chầm và anh xin lỗi em

Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy

Sẽ không phải là em, mà là cô ấy

Em không phải là người đi đến cuối cùng

Sẽ không phải là em đúng không...

Anh

Các bài hát khác