Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Bước Qua Đời Nhau (Phi Nguyễn Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Khắc Việt

44,217,932 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Bước Qua Đời Nhau (Phi Nguyễn Remix)

Mà cớ sao ta giờ đây

Bước qua đời nhau

Rồi trái tim ta phải đau

Nhớ nhung vì nhau

Và có khi nào em thấy

Tiếc nuối về ngày xưa

Vội vàng quá để mình mất nhau

Ngày đấy giá anh và em

Chúng ta đừng cố chấp

Ngày đấy giá anh và em

Chúng ta bình tĩnh hơn

Ngày đấy giá anh kìm nén

Mỗi khi mình cãi vã

Để hai ta hai ta sẽ không

Bước qua đời nhau

Mình bước qua đời nhau

Để làm nhau đau

Để làm nhau khóc

Gặp nhau không muốn chào

Mình bước qua đời nhau

Để lại thương đau

Để lại vệt sâu

Có xóa mờ được đâu

Mình đã từng hạnh phúc

Phải không em ơi

Mình từng chung lối

Khổ đau lẫn tiếng cười

Mình đã luôn từng nói

À không thể chưa

Mình từng thế ước

Mãi không bao giờ xa

Mà cớ sao ta giờ đây

Bước qua đời nhau

Rồi trái tim ta phải đau

Nhớ nhung vì nhau

Và có khi nào em thấy

Tiếc nuối về ngày xưa

Vội vàng quá để mình mất nhau

Ngày đấy giá anh và em

Chúng ta đừng cố chấp

Ngày đấy giá anh và em

Chúng ta bình tĩnh hơn

Ngày đấy giá anh kìm nén

Mỗi khi mình cãi vã

Để hai ta hai ta sẽ không

Bước qua đời nhau

Mình bước qua đời nhau

Để làm nhau đau

Để làm nhau khóc

Gặp nhau không muốn chào

Mình bước qua đời nhau

Để lại thương đau

Để lại vệt sâu

Có xóa mờ được đâu

Mình đã từng hạnh phúc

Phải không em ơi

Mình từng chung lối

Khổ đau lẫn tiếng cười

Mình đã luôn từng nói

À không thể chưa

Mình từng thế ước

Mãi không bao giờ xa

Mà cớ sao ta giờ đây

Bước qua đời nhau

Rồi trái tim ta phải đau

Nhớ nhung vì nhau

Và có khi nào em thấy

Tiếc nuối về ngày xưa

Vội vàng quá để mình mất nhau

Ngày đấy giá anh và em

Chúng ta đừng cố chấp

Ngày đấy giá anh và em

Chúng ta bình tĩnh hơn

Ngày đấy giá anh kìm nén

Mỗi khi mình cãi vã

Để hai ta hai ta sẽ không

Bước qua đời nhau

Các bài hát khác