Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Thay Tôi Yêu Cô Ấy (Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Thanh Hưng

42,536,983 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Thay Tôi Yêu Cô Ấy (Remix)

Ngày hôm nay cô ấy

Chẳng quan tâm gì mấy

Chỉ cần một người để yêu thương lúc này

Ngày hôm nay cô ấy

Muốn đi để mua một bó hoa

Trang trí nơi đẹp nhất trong nhà

Cô ấy hay buồn lúc mưa

Thích nghe câu ca ngày xưa

Những lúc khi trời đông

Nhớ vòng tay ấm nồng

Và ôm cô ấy thật lâu

Người ấy vì thương tôi

Chờ đợi tôi cũng lâu rồi

Mà tình yêu cứ xa vời

Nên cô ấy ngưng đợi

Ngày ấy gần bên tôi

Một giây thôi cũng không rời

Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời

Nên mới cách xa thôi

Người hãy dần thay tôi

Gọi cô ấy thức giấc và

Chờ cô ấy trước ngôi nhà đưa cô ấy la cà

Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh

Đã yêu em khi chẳng có chi

Trong cuộc sống!

Cô ấy hay buồn lúc mưa

Thích nghe những câu ca ngày xưa

Những lúc khi trời đông

Nhớ vòng tay ấm nồng

Và ôm cô ấy thật lâu

Người ấy vì thương tôi

Chờ đợi tôi cũng lâu rồi

Mà tình yêu cứ xa vời

Nên cô ấy ngưng đợi

Ngày ấy gần bên tôi

Một giây thôi cũng không rời

Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời

Nên mới cách xa thôi

Người hãy dần thay tôi

Gọi cô ấy thức giấc và

Chờ cô ấy trước ngôi nhà đưa cô ấy la cà

Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh

Đã yêu em khi chẳng có chi

Trong cuộc sống!

Người ấy vì thương tôi

Chờ đợi tôi cũng lâu rồi

Mà tình yêu cứ xa vời

Nên cô ấy ngưng đợi

Ngày ấy gần bên tôi

Một giây thôi cũng chẳng rời

Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời

Nên mới cách xa thôi

Người hãy dần thay tôi

Gọi cô ấy thức giấc và

Chờ cô ấy trước ngôi nhà đưa cô ấy la cà

Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh

Đã yêu em khi chẳng có chi

Trong cuộc sống!

Các bài hát khác