Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Tránh Duyên (Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: Đình Dũng

183,080,071 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Tránh Duyên (Remix)

Sự đời trớ trêu thay

Ngay khi nghe tin

Chàng đi về nơi rất xa

Nàng buồn hóa tâm tư đau thương

Phát tâm bệnh trong lòng như khóc òa

Người mượn cớ đi nơi linh thiêng

Mong quên đi hết u sầu triền miên

Để lại thấy được chàng

Bớt đau trong tim nàng mang

Lòng chàng đớn đau hơn

Khi duyên nhân gian

Chàng gieo vào tâm ý nàng

Một người xuất gia sao yêu thương

Huống chi nàng lại là công chúa vàng

Tuyệt tình tránh

Yêu thương nhân gian

Chàng gieo thân xác

Trong biển lửa tràn

Để lại mối nhân duyên đắng cay

Lưu truyền trần gian

Chuyện một nàng công chúa

Mang gia tộc đế vương muôn đời

Và một vị hành tu

Nay đã thoát bụi trần nhân thế

Nàng trót thương cho thân chàng

Dù biết là điều không thể

Người xuất gia không nói đến

Chuyện phu thê

Ngọc Đế ơn trên ban

Chàng vào cung

Hướng nhân truyền tâm phật

Nào biết đâu lương duyên

Công chúa sư đồ lại thầm thương

Ngày nhớ đêm ôm mong

Nàng lệnh cho phá giới để kết đôi

Chàng tránh duyên

Xin lui về nương nhờ cửa phật

Sự đời trớ trêu thay

Ngay khi nghe tin

Chàng đi về nơi rất xa

Nàng buồn hóa tâm tư đau thương

Phát tâm bệnh trong lòng như khóc òa

Người mượn cớ đi nơi linh thiêng

Mong quên đi hết u sầu triền miên

Để lại thấy được chàng

Bớt đau trong tim nàng mang

Lòng chàng đớn đau hơn

Khi duyên nhân gian

Chàng gieo vào tâm ý nàng

Một người xuất gia sao yêu thương

Huống chi nàng lại là công chúa vàng

Tuyệt tình tránh

Yêu thương nhân gian

Chàng gieo thân xác

Trong biển lửa tràn

Để lại mối nhân duyên đắng cay

Lưu truyền trần gian

Ngọc Đế ơn trên ban

Chàng vào cung

Hướng nhân truyền tâm phật

Nào biết đâu lương duyên

Công chúa sư đồ lại thầm thương

Ngày nhớ đêm ôm mong

Nàng lệnh cho phá giới để kết đôi

Chàng tránh duyên

Xin lui về nương nhờ cửa phật

Sự đời trớ trêu thay

Ngay khi nghe tin

Chàng đi về nơi rất xa

Nàng buồn hóa tâm tư đau thương

Phát tâm bệnh trong lòng như khóc òa

Người mượn cớ đi nơi linh thiêng

Mong quên đi hết u sầu triền miên

Để lại thấy được chàng

Bớt đau trong tim nàng mang

Lòng chàng đớn đau hơn

Khi duyên nhân gian

Chàng gieo vào tâm ý nàng

Một người xuất gia sao yêu thương

Huống chi nàng lại là công chúa vàng

Tuyệt tình tránh

Yêu thương nhân gian

Chàng gieo thân xác

Trong biển lửa tràn

Để lại mối nhân duyên đắng cay

Lưu truyền trần gian

Các bài hát khác