Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao (Beat) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Hưng Cacao, Only C

260,212 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao (Beat)

Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại

Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai

Sẽ thế nào nếu chia tay

Không muốn phải nuối tiếc

Sẽ có lúc không ai hiểu được mình

Sẽ đến lúc không biết phải làm sao

Nếu chia tay sẽ thế nào

Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?

Tạm biệt người yêu trong hồi ức

Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức

Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Cô đơn loay hoay suốt bao đêm dài

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất

Tạm biệt người mang bao phiền phức

Đến con tim này

Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu

Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại

Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai

Sẽ thế nào nếu chia tay

Không muốn phải lặng im

Sẽ có lúc không ai hiểu được mình

Sẽ đến lúc không biết phải làm sao

Nếu chia tay sẽ thế nào

Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?

Tạm biệt người yêu trong hồi ức

Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức

Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Cô đơn loay hoay suốt bao đêm dài

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất

Tạm biệt người mang bao phiền phức

Đến con tim này

Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?

Tạm biệt người yêu trong hồi ức

Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức

Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?

Tạm biệt người yêu trong hồi ức

Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức

Đã bao nhiêu lần

Nếm cay đắng khi yêu

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Cô đơn theo suốt bao đêm dài

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất

Tạm biệt người mang bao phiền phức

Đến con tim này

Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu

Các bài hát khác