Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Lời Người Khiếm Thị [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

1,133,142 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Lời Người Khiếm Thị

Lời bài hát: Lời Người Khiếm Thị
Mẹ sinh con, ra mong muốn như bao người
Mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời
Tình thương cho con, cao quý hơn rất nhiều
Mắt con bây giờ không thấy được mẹ cha...


Còn ai thương con hơn cha mẹ ở trên đời này
Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày
Tình thương cho con, cao quý hơn rất nhiều
Mắt con bây giờ không thấy được bạn bè con.


Ôi! Đôi mắt của con.
Đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha
Không thấy thầy cô
Không còn ánh sáng,mà chỉ còn bóng đêm đen.


Còn ai thương con hơn cha mẹ ở trên đời này
Còn ai thương con như cô thầy đã khuyên bao ngày
Tình thương cho con, cao quỹ hơn rất nhiều
Mắt con bây giờ không thấy được mẹ cha.

Các bài hát khác