Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Hear Me Now (EDX & Nora En Pure Radio Mix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , , | , ,

11,881 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Hear Me Now (EDX & Nora En Pure Radio Mix)

[Intro: Zeeba]

If you get to hear me now

If you get to hear me now


[Verse 1: Zeeba]

I know you'll get stronger

When you get older

Just don't shrug your shoulders

When you get older


[Pre-Chorus: Zeeba]

The things aren't easy

So just believe me now

If you don't keep it cool now

You'll never make a sound


[Chorus: Zeeba]

All the lights will guide the way

If you get to hear me now

All the fears will fade away

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now


[Verse 2: Zeeba]

Leave excuses aside

Speak out your mind

And don't let it slide

You're not always right


[Pre-Chorus: Zeeba]

The things aren't easy

So just believe me now

Don't learn the hard way

Just let me show you how


[Chorus: Zeeba]

All the lights will guide the way

If you get to hear me now

All the fears will fade away

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now


[Outro: Zeeba]

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

If you get to hear me now

Các bài hát khác