Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Doja (No Lie) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

19,179 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Doja (No Lie)

[Verse 1]

I've got my girls, gettin' so loud

She know I'm leavin' so she so mad

I'm tryna focus but I'm so high

I'm tryna focus but I'm (so high)


[Chorus]

And it's no lie, no lie

I'm in New Orleans blazin' doja

California when I wake up

In the Hills where we bake up

And it's no lie, no lie

And it's no lie, no lie

And it's no lie, no lie

In the Hills where we bake up

And it's no lie, no lie

And it's no lie, no lie


[Verse 2]

I-I-I

Girl, no lie, lie, lie

Don't need all these drugs

Yeah, you got me high

I-I-I

Girl, no lie, lie, lie

Dun did all these wrongs

Yeah, I'll do you right


[Verse 3]

Baby bend back your spine

Make you spin 'round that vine

Twistin' down and wine up, wine up, wine

Baby, bend back, baby, bend back, baby, bend back, baby, bend back


[Chorus]

In the Hills where we bake up

No lie, no lie

It's no lie, no lie

No lie, no lie

It's no lie, no lie


[Outro]

You, me and Mary, that's a threesome

You're the only one that I call when I want some love

Girl, I want some loving

And it's no lie, no lie

You, me and Mary, that's a threesome

You're the only one that I call when I want some love

Girl, I want some loving

No lie, no lie

Các bài hát khác