Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Cố Giữ Lý Trí [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Vương Anh Tú

7,788,456 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Cố Giữ Lý Trí

Anh đã ngỡ con đường xưa đôi ta.

Hay thường ngỡ nay cùng nhau vui ca.

Tháng ngày qua nhiều điều vây quanh ta.

Khiến 2 ta bây giờ đã mãi xa..


Lá la là la lá la là la không như ước vọng

Lá la là la lá la là la không như ước mong.

Lá la là la lá la là la anh vẫn ngóng trong

Ngày nào em quay bước về thì anh vẫn sẽ nguyện là người chở che.


Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly

Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi.

Em mệt rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi.

Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta

Từng hạnh phúc.


Biết đâu nhé một ngày em bên ai.

Chắc anh sẽ vui vì anh không sai.

Giữ làm chi con đường ai nấy đi.

Chẳng được chi em đừng luyến tiếc chi.


Lá la là la lá la là la bao nhiêu ước nguyện.

Lá la là la lá la là la ngồi dưới mái hiên.

Lá la là la lá la là la anh vẫn giữ nguyên.

Ngày nào em quay bước về thì anh vẫn sẽ nguyện là người chở che.


Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly

Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi.

Em mệt rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi.

Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta .

Từng hạnh phúc.


Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly

Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi.

Em mệt rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi.

Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta .

Từng hạnh phúc.