Menu Sliding loi bai hat Search
Ngày Em Ra Đời

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Ngày Em Ra Đời Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Lê Minh Sơn

6,542 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Ngày Em Ra Đời

NGÀY EM RA ĐỜI


Trình bày: Nguyễn Trần Trung Quân


Ngày em ra đời,ối a có mặt trời
Mặt trời nóng đỏ,ối a tóc mẹ xanh
Từng con chim nhỏ ,cắn đuôi hót mặt trời
Mặt trời tắm hồ,ối a mặt trời xanh


Ngày em ra đời,ối a có mặt trời
Mặt trời nóng đỏ,ối a tóc mẹ xanh
Từng con chim nhỏ ,cắn đuôi hót mặt trời
Mặt trời tắm hồ,ối a…… mặt trời xanh


ĐK:
Con sóng nhỏ,bờ cát nhỏ,cánh hoa đung đưa đung đưa
Ong bướm lươn,câu hát lượn,quanh em quanh em
Câu hát ru,mẹ vẫn ru,ngoan nhé con ngủ nhé con
Câu hát đưa,ngày tháng đi mặt trời xanh


Ngày em ra đời,ối a có mặt trời
Mặt trời nóng đỏ,ối a tóc mẹ xanh
Từng con chim nhỏ ,cắn đuôi hót mặt trời
Mặt trời tắm hồ,ối a…… mặt trời xanh


ĐK:
Con sóng nhỏ,bờ cát nhỏ,cánh hoa đung đưa đung đưa
Ong bướm lươn,câu hát lượn,quanh em quanh em
Câu hát ru,mẹ vẫn ru,ngoan nhé con ngủ nhé con
Câu hát đưa,ngày tháng đi mặt trời xanh


Ngày em ra đời,ối a có mặt trời………