Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Kẻ Trắng Tay Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Ngọc Sơn

3,022 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Kẻ Trắng Tay

Còn gì đâu em , còn gì đâu em

còn gì đâu em ân tình xưa, xem như là

xem như là một giấc ngủ chiêm bao,giờ này em vui

giờ này em vui,giờ này em vui bên người yêu

bên sang giàu ,vui nhung lụa ngập đường em đi.

ĐK:

Anh không trách duyên tình sao quá bẻ bàng

nhưng anh trách em rằng

sao không nói thật lòng

gian dối để làm chi,để giờ đây em cho tôi hiểu,cho tôi hiểu rằng

vào đường yêu trăm khổ ngàn đau.

Còn gì đâu em, còn gì đâu em

còn gì đâu em thôi về đi tôi không cần

tôi không cần một lời xót thương

tiếc làm chi,thương làm gì,vấng vương gì kẽ còn trắng tay?