Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Màu Hoa Đỏ Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Thuận Yến

74,093 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Màu Hoa Đỏ

Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo

Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về

Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây che

Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo.

Việt Nam ơi, Việt Nam! Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con.

Việt Nam ơi, Việt Nam! Ngọn núi nơi anh ngã xuống

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa,

Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn.