Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 나를 뉘인다 Báo Lỗi

Ca sỹ: |

637 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 나를 뉘인다

내 몸을 뉘인다 커다란 침대위에 가만히눈을 감아본다 새벽이 오는게원래 이렇게 빨랐는지밤새도록 텅빈가슴 이불로 동여메다그만 새벽이 되었다이제 그만 괜찮아 지자고날 다독였다, 또 화를 냈다이렇게 혼잣말로 밤을 지새운다오래된 것 같아 무디게 천장만 올려보다김보경 나를 뉘인다 Lyrics문득 그려진 니 얼굴내맘을 달랜다 시간이 지나가면 낫겠지다시 떠오른다 아무리 달래도니가 자꾸만 그리워서밤새도록 텅빈가슴 눈물로 채워내다그만 새벽이 밝았다이제 그만 괜찮아 지자고날 다독였다 또 화를 냈다이렇게 혼잣말로 밤을 지새운다오래 된 것 같아무디게 천장만 올려보다울컥 번져진 니 얼굴너 이제 그만 사라지라고내 삶 속에서 없어져 달라고나 이제 그만 울고 싶다고다른 사람들처럼 웃고 싶다고이제 그만 괜찮아 지자고날 다독이고 더 화를 내고아무리 애를 써도 너는 그대론데오늘도 침대 위에 몸을 뉘인다

Các bài hát khác