Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Hoàng Thi Thơ

235,225 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta

Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá....

Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa ..

Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá???

Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ

thấy riêng ta??

Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến ...

Một người mang mong chờ sầu tím không gian...

Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm...

Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp

bước lang thang.....

Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín....

Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng...

Hỏi, hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không ..

Thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng....

Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến???

Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên???

Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến???

Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ

thấy riêng em......

Các bài hát khác