Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Người Chơi Hệ Đẹp (Cukak Remix) Báo Lỗi

Ca sỹ: , | ,

Sáng Tác: 16 Typh

7,260,038 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Người Chơi Hệ Đẹp (Cukak Remix)

Xung quanh anh toàn là ghệ đẹp

Gọi em là người chơi hệ đẹp

Makin some pose in photos

Yeah my bitchies model

Lắc lư nhún nhẩy

Cho anh cảm nhận đường cong

Nói anh hư dúng vậy

Nhưng mà vẫn khiến em vừa lòng

Ey mấy thằng nhóc

Khuyên mày back off

Flow anh bảnh như là Flacko

Vượt mọi chướng ngại như là Parkour

Tiền vẫn cứ kiếm Bank Roll

Vẫn chơi chất để cho đàn em nể

Còn mấy em ghệ

Thì khen lấy khen để

Nhưng mà anh chỉ thích

Âm nhạc và rong chơi hahaha

U wanna play with me

Đợi công việc xong xuôi

Xung quanh anh toàn là ghệ đẹp

Xung quanh anh toàn là ghệ đẹp

Gọi em là người chơi hệ đẹp

Đợi công việc xong xuôi

Các bài hát khác