Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Sai Cách Yêu [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: DC Tâm

73,481,673 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Sai Cách Yêu

Yêu và đau, quá gần nhau

Sự im lặng đã hóa tổn thương

Mãi tính trước bước qua không được

Cố gắng say giấc quên em nhưng

Thói quen chăm lo em vẫn thức

Anh yêu em mãi

Không còn điểm dừng

Sai cách yêu, cạnh em nhiều

Nhạt nhẽo nuông chiều

Ràng buộc bao điều

Sự ích kỉ, anh chẳng nghĩ

Vì anh nên em chưa nỡ đi

Chuyện ai cũng thấy

Mỗi anh không thấy

Em chất chứa bao buồn cay

Nên em âm thầm rời buông anh đấy

Đằng sau hai chữ đã từng

Là cả trời cảm xúc lưng chừng

Xa em anh không vững

Anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân

Sông càng sâu càng yên mà

Đau càng thấu càng im và

Anh chối từ tất cả

Chỉ mong em một lần thứ tha

Cạnh thì không quý đợi đi

Tiếc nhiều khi cả đời bởi vì

Vạn người chỉ có một người

Hiểu và yêu những điều anh thiếu

Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa

Hãy cho anh thêm lần đón đưa

Vì em quan trọng

Vẫn mãi hy vọng

Anh sẽ đợi mong

Sai cách yêu, cạnh em nhiều

Nhạt nhẽo nuông chiều

Ràng buộc bao điều

Sự ích kỉ, anh chẳng nghĩ

Vì anh nên em chưa nỡ đi

Chuyện ai cũng thấy

Mỗi anh không thấy

Em chất chứa bao buồn cay

Nên em âm thầm rời buông anh đấy

Đằng sau hai chữ đã từng

Là cả trời cảm xúc lưng chừng

Xa em anh không vững

Anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân

Sông càng sâu càng yên mà

Đau càng thấu càng im và

Anh chối từ tất cả

Chỉ mong em một lần thứ tha

Cạnh thì không quý đợi đi

Tiếc nhiều khi cả đời bởi vì

Vạn người chỉ có một người

Hiểu và yêu những điều anh thiếu

Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa

Hãy cho anh thêm lần đón đưa

Vì em quan trọng

Vẫn mãi hy vọng

Anh sẽ đợi mong

Đằng sau hai chữ đã từng

Là cả trời cảm xúc lưng chừng

Xa em anh không vững

Anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân

Sông càng sâu càng yên mà

Đau càng thấu càng im và

Anh chối từ tất cả

Chỉ mong em một lần thứ tha

Cạnh thì không quý đợi đi

Tiếc nhiều khi cả đời bởi vì

Vạn người chỉ có một người

Hiểu và yêu những điều anh thiếu

Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa

Hãy cho anh thêm lần đón đưa

Vì em quan trọng

Vẫn mãi hy vọng

Anh sẽ đợi mong

Vì em quan trọng

Vẫn mãi hy vọng

Anh sẽ đợi mong

Các bài hát khác